Huur ESD-Meetapparatuur
bij Total ESD Solutions

U bent op zoek naar specialistische ESD-meetapparatuur? Total ESD Solutions beschikt over alle noodzakelijke apparatuur voor betrouwbare metingen en een goede ESD-inspectie.

Overzicht van ESD-meetapparatuur

Klik voor meer informatie op de naam van het apparaat. Voor verhuurprijzen en -termijnen belt u + 31 6 22 80 01 20.

Heeft u vragen of wilt u advies?

Neem contact op

Electrometer

De electrometer of walking test kit is geschikt voor het meten en registeren van elektrostatische oplading terwijl een persoon of object zich voortbeweegt. Registratie van de geaccumuleerde elektrostatische spanning gebeurt digitaal en over langere tijd. De elektrometer kan tevens worden bevestigd op een rijdend object. De unit beschikt namelijk over een interne batterij. 


Deze metingen zijn ideaal voor de controle van rollend materieel dat gebruikt wordt in een EPA. Het apparaat is tevens geschikt voor metingen volgens IEC61340-4-5, waarbij de operator is geaard via de vloer.

Offerte aanvragen

High impedance meter (diverse types)

De high impedance meter is een elektrische weerstandsmeter met instelbare meetspanning. De internationale ESD-normen schrijven voor dat ESD metingen van oppervlakten of volumes met 100 V-gelijkspanning dienen te gebeuren. Een reguliere multimeter heeft een meetspanning van ~4,5V en is hiervoor derhalve niet geschikt. De meetnauwkeurigheid als gevolg van de interne constructie van de multimeter wordt snel slechter bij hoge elektrische weerstanden. ESD-veilige materialen hebben als eigenschap dat de elektrische weerstand op het oppervlak vaak heel hoog is. Derhalve is de elektrische weerstand van een ESD preventie gerelateerd product niet reproduceerbaar na te meten met een multimeter. Dit geldt ook voor het gebruik van isolatie weerstandstesters. Deze apparatuur is vanwege afwijkende test spanningen niet geschikt om gebruikt te worden volgens de internationaal afgesproken meetmethodieken.


De high impedance meter is geschikt voor metingen volgens IEC61340-2-3 (Onderzoek aan ESD-veilige materialen), -4-1 (ESD-vloeren), -4-5 (operator-aarding via ESD-vloeren) en -4-9 (ESD-kleding).

Offerte aanvragen

Mini probe

Bij thermoplastisch vacuümgevormde verpakkingen (bijvoorbeeld blister verpakkingen) geeft de meting van de elektrische oppervlakteweerstand van het gehele oppervlak, inclusief de diep getrokken delen, belangrijke informatie over de kwaliteit van het geproduceerde product. Immers, de weerstand van het materiaal wordt bepaald door de toevoeging van koolstof of andere geleidende materialen. Is het koolstof niet egaal verdeel over het product dan kan dit betekenen dat het productie proces niet geoptimaliseerd is en loopt u dus een risico dat de ESD veilige verpakking, juist het product beschadigd in plaats van beschermd. Voor het meten van de kleine holtes en vormen in een vacuüm gevormde verpakking is een standaard ESD-meetprobe, vanwege de omvang, niet geschikt. De mini probe is speciaal voor dit doel ontwikkeld en inmiddels gestandaardiseerd.


De mini probe kan worden gebruikt voor metingen conform IEC61340-2-3 (Onderzoek aan ESD-veilige materialen).

Offerte aanvragen

Ring probe

Gebruik voor het reproduceerbaar meten van oppervlakte en volume- en elektrische weerstandsmeting bij voorkeur de concentrische ring probe. Het feit dat u de probe niet hoeft op te pakken of verplaatsen tijdens de meting van oppervlakte en volume weerstand van hetzelfde product, vergroot de kwaliteit van het resultaat. Omdat de ring probe met een standaardgewicht wordt aangedrukt op het oppervlak, zijn meet resultaten eenvoudig te reproduceren.


Metingen met de concentrische ring probe staan beschreven in IEC61340-2-3 (Onderzoek aan ESD-veilige materialen).

Offerte aanvragen

Resistance probe

De resistance probe heeft een gestandaardiseerd gewicht van 2.27 kg en is geschikt voor alle metingen betreffende oppervlakte weerstand en volume weerstand van vloeren, stoelen, kleding en kunststof oppervlakten. 


N.B. Voor metingen aan vloeren conform NEN1010, schrijft men eveneens het gebruik van deze probes voor en is het gebruik van de 3 punts probe confrm EN1081 niet langer toegestaan (vanaf revisie NEN1010:2007). 


Toepassingen zijn beschreven in IEC61340-2-3, (Onderzoek aan ESD-veilige materialen), -4-1 (ESD- vloeren), -4-5 (operatoraarding via ESD-vloeren), -4-9 (ESD-kleding).

Offerte aanvragen

Charge plate monitor

Gebruik voor de kalibratie en afstelling van ionisatie apparatuur de "charged plate monitor" (CPM). Total ESD Solutions beschikt over 2 types: Een eenvoudig model voor het afstellen van vast opgestelde tafel-ionisatie apparatuur met ruime afstand tussen tafelblad en ionizer. En daarnaast, een geavanceerd model waarmee ook in machines of compacte gesloten ruimtes kan worden gemeten. Dit apparaat beschikt tevens over een charged plate van 15 x 15 cm (standaardmaat) en een klein formaat plaat van 2,5 x 2,5 cm. Daarnaast kan de plaat op hoogte worden gesteld (ter nabootsing van gedefinieerde afstanden tussen producten en de ionisatie apparatuur, middels een tripod. Alle materialen zijn geschikt voor gebruik in een clean room.


Het afregelen van ionisatie apparatuur is beschreven in IEC61340-4-7 (ionizers).

Offerte aanvragen

Back rest probe

De back rest probe is een speciale probe voor de controle van (rugleuningen van) stoelen. Het testen van stoelen is niet apart beschreven in een ESD-meetmethode, maar toegevoegd aan IEC61340-2-3 (Onderzoek aan ESD veilige materialen).


Deze probe zal onderdeel uit maken van de nog te publiceren standaard voor ESD compliance verification IEC61340-5-4 (geplande release: 2018)

Offerte aanvragen

Garment clamps

De garment clamps worden gebruikt bij het meten van de elektrische weerstand van kleding. In het bijzonder voor het meten van de elektrische weerstand van mouw naar mouw. Er wordt een speciale hanger geleverd bij de clamps zodat deze tijdens de test volledig elektrisch geïsoleerd zijn van de omgeving Dit geldt dan ook voor de te testen kleding. Bovendien is deze meetmethode bijzonder geschikt in omgevingen waarin weinig vrije oppervlaktes zijn.

De clamps en de methode hoe de clamps te gebruiken, is terug te vinden in IEC61340-4-9.

Offerte aanvragen

Bench top ionizer

Deze mobiele ionisator kan elk gewenst oppervlak voorzien van een neutrale elektrische lading. In dit geval betekent dat elektrisch potentiaal 0 Volt. Dit verkleint de kans op elektrostatische ontladingen op een werkplek, zodat ESD-gevoelige apparatuur beter beschermd blijft tijdens montage of service.


Werkt u in een omgeving met veel plastic of papier, dan kan de ionizer een uitkomst bieden tegen onderling klevende plastic folies of vellen papier.

Offerte aanvragen