Total ESD Solutions
verzorgt ESD-trainingen
voor professionals

Tijdens de ESD-basistraining leert u hoe u ESD-veilige persoonlijke beschermingsmiddelen correct gebruikt

ESD-basistraining

Volg de ESD-trainingen van Total ESD Solutions in het Engels, Duits of Nederlands

Training ESD-testen en -meten

De ESD-coördinator is verantwoordelijk voor het ESD control program

Opleiding ESD-coördinator

Heeft u behoefte aan het vergroten van de kennis van ESD-veilig werken bij uw personeel? Wilt u graag van ESD een
‘key selling point’ maken bij uw sales force? Of wilt u uw logistieke dienstverlening voorzien van expertise op het gebied van ESD- inspectie en ESD-veilig verpakken? De ESD-trainingen van Total ESD Solutions zijn geschikt voor uiteenlopende doelstellingen.Klassikale deelname in 2021 is mogelijk op ons bezoek adres. We zorgen voor kleine klassen en hebben passende maatregelen genomen. 

Volgt u meer dan 1 module op de dezelfde dag, dan is een lunch inbegrepen.

Informeert u naar de kosten per deelnemer en optionele mogelijkheden t.a.v. certificering en toetsing.

ESD-basistraining voor productie medewerkers

Deze instaptraining gaat in op de alledaagse toepassingen van elektrostatica, wat dit natuurkundige fenomeen eigenlijk is en welke schade het in gevoelige apparatuur veroorzaakt.


De cursisten leren hoe ze de ESD-veilige persoonlijke beschermings-middelen correct gebruiken. Door middel van interactieve proefjes ondervinden ze welke effecten deze hebben op de ESD-veiligheid.


Het bijzondere aan deze training is, dat deze deels gegeven wordt op de werkvloer. 


Een typische training van dit type begint met een korte (max 1 uur) uitleg van de begrippen en enkele demonstraties, waarna de groep (max 15 personen) wordt opgesplitst in een kleinere samenstelling (max 5 personen). Vervolgens zal per groepje de werkvloer worden bezocht om de theorie in de praktijk toe te lichten. Dit is een flinke verhoging van het leerrendement en wordt als zeer effectief en leerzaam ervaren. 


De ESD- basistraining voorproductie medewerkers is laagdrempelig, interactief en kan verzorgd worden in het Nederlands, Duits of Engels.Inschrijven voor de basistraining

ESD-basistraining voor engineers

Deze geavanceerdere training gaat dieper in op het fenomeen elektrostatica, Hoe wordt het opgewekt en welke schade het in gevoelige apparatuur veroorzaakt.


De cursisten leren hoe ze de ESD-veilige persoonlijke beschermings-middelen correct gebruiken. Door middel van interactieve proefjes ondervinden ze welke effecten deze hebben op de ESD-veiligheid.


Deze hoofdzakelijk theoretische training is voorzien van de nodige demonstraties en praktische uitleg, maar vooral bedoeld voor kandidaten die meer achtergrond informatie willen vernemen over het hoe en waarom van ESD veilig werken. 


De ESD- basistraining voor engineers is interactief en kan verzorgd worden in het Nederlands, Duits of Engels.Inschrijven voor de basistraining

Training in ESD meet technieken

Deze cursus is in het bijzonder geschikt voor professionals werkzaam in het verrichten van elektrotechnische inspecties, of diegene die belast zijn met het uitvoeren van periodieke ESD inspecties in productie bedrijven. 


In veel gevallen worden ESD-inspecties in elektrostatisch veilige ruimten gecombineerd met NEN3140-veiligheidsinspecties. Daarbij wordt specifieke doch verschillende meetapparatuur gebruikt. De interpretatie van deze meetgegevens is specialistisch werk. De cursisten maken zich vertrouwd met de meetinstrumenten onder begeleiding van de docent en door met elkaar de tips & tricks van verschillende meettechnieken te ontdekken.


Het is sterk aan te bevelen om voorafgaand aan deze training, de ESD basis training voor engineers te hebben gevolgd, aangezien er een beroep gedaan wordt op reeds opgedane kennis van de basis begrippen.


Deze training kan verzorgd worden in het Nederlands, Duits of Engels.Aanmelden voor de training in ESD meetechnieken

Opleiding ESD-coördinator

Na succesvolle afronding van deze training is de cursist in staat op te treden als lokale ESD deskundige in een bedrijf of instelling. Een elektrotechnische achtergrond is hierbij een pré.


De coördinator maakt, beheert en controleert het ESD preventie plan. Dit beleidsplan beschrijft de ESD-gevoelige producten, de maatregelen om ESD-ontladingen te voorkomen en hoe personen zich in de aangewezen ESD-veilige ruimtes dienen te gedragen en de (ESD gerelateerde) 

persoonlijke beschermingsmiddelen dienen te gebruiken. De ESD-coördinator voert periodieke interne inspecties uit en is de contactpersoon voor externe inspectiebedrijven. Hiervoor is kennis van de internationale standaardisatie op ESD-gebied, interne beleidsregels en meetmethodieken onmisbaar.


De ESD coördinator training bestaat uit 4 modules van een halve dag en kunnen achter elkaar of met tussenpozen gevolgd worden.

Module 1 ESD basics voor engineers

Module 2 ESD meettechnieken

Module 3 Opstelling ESD beleidsplan

Module 4 ESD auditing

Deze meerdaagse training wordt klassikaal verzorgd op ons bezoek adres, of op uw locatie en kan worden gegeven in het Nederlands, Duits en Engels.Aanmelden voor de opleiding tot ESD coordinator

Aanvullende informatie over de trainingen

Total ESD Solutions verzorgt desgewenst alle trainingen op uw locatie. Wij beschikken echter ook over een eigen trainingsfaciliteit. U kunt alleen of met enkele collega's deelnemen aan onze klassikale cursussen te Helmond.  Tijdens de interactieve demo’s en proeven in de diverse trainingen kan gebruik gemaakt worden van het instrumentarium van Total ESD Solutions. Wanneer voorhanden mag u ook uw eigen instrumenten meenemen voor specifieke instructie in het gebruik ervan.


Alle trainingen kunnen worden afgesloten met een theorie en/ of praktijk examen. Certificaat van deelname is eveneens optioneel verkrijgbaar. Wanneer examens worden afgelegd, zal het examen resultaat op uw certificaat worden vermeld. 


Heeft u bijzondere wensen met betrekking tot ESD gerelateerde thematrainingen (denk bijvoorbeeld aan ESD veilig product ontwerp, verpakkingstechnieken, of afstellen van ionisatie apparatuur), of wenst u een aangepaste doch volledige praktijkgerichte training?

Neem contact met ons op