Periodieke EPA-inspecties
in Nederland
door Total ESD Solutions

Er zijn verschillende soorten elektrostatische veilige ruimtes (electrostatic protected area, of EPA). Van een clean room-configuratie tot een grootschalige productiehal. Periodieke inspecties garanderen de kwaliteit en de betrouwbaarheid van een EPA. Het beste wordt een inspectie uitgevoerd door een onafhankelijke 3e partij. Total ESD Solutions heeft ruim 20 jaar ervaring op het gebied van ESD-metingen en is internationaal erkend als gecertificeerd ESD-specialist.

Uw inspectie rapport heeft meerwaarde

Een EPA bevat veel materialen die aan slijtage onderhevig zijn. Het monitoren van deze slijtage door middel van periodieke inspecties is dan ook van groot belang. Na een inspectie door Total ESD Solutions ontvangt u een statusoverzicht. Zo’n rapport is niet alleen interessant voor uw bedrijf, maar ook voor uw klanten. Daarmee verifiëren zij namelijk of uw bedrijf over de juiste omgeving beschikt om hun product met de juiste kwaliteit te vervaardigen. Periodieke inspectie kan natuurlijk ook onderdeel zijn van uw eigen kwaliteitsplan conform de ISO-certificering. Total ESD Solutions is geoutilleerd om zowel binnen als buiten clean rooms, productieruimtes en warehouses metingen uit te voeren.

Maak een afspraak voor een inspectie

Begeleiding nieuw- en verbouw of inspectie (clean room) van uw EPA 

Een bouwproject waarin een EPA (Electrostatic Protected Area)betrokken is, begint met het opstellen en controleren van het eisenpakket. Veranderingen in een EPA achteraf zijn kostbaar en soms zelfs moeilijk realiseerbaar. Total ESD Solutions begeleidt u bij het opstellen van eisen voor nieuw- of verbouw van elektrostatische veilige ruimtes, zowel binnen de cleanroom als daarbuiten.  


Denk ook aan ESD veilige werkinrichtingen in ATEX zones!


Tussentijdse inspecties voorkomen problemen die de kosten onbeheersbaar maken. Zo beschikt u sneller over de nieuwe of verbouwde ESD veilige ruimte tegen de laagste kosten. 


Heeft u vragen over de praktische inrichting van uw EPA of maakt u zich zorgen over de geschiktheid van de geselecteerde materialen? Twijfelt u aan meetresultaten en wilt u een second opinion?

Neem contact op met Total ESD Solutions